Cunos reglement:

We hebben een aantal afspraken die we belangrijk vinden zodat het trainen en lesgeven voor iedereen plezierig blijft.

 • De hondengeleider parkeert bij aankomst per auto deze zo goed mogelijk op het daarvoor bestemde parkeerterrein (NIET aan de weg!).
 • De hondengeleider ruimt de uitwerpselen van zijn hond op,  zowel op het veld als op het parkeerterrein, hiertoe zijn een aantal vuilnisbakken opgehangen.
 • De hondengeleider heeft zijn hond altijd aangelijnd (m.u.v. bepaalde oefeningen tijdens de training).
 • De hondengeleider zorgt er voor dat zijn hond voor aanvang van de training goed is uitgelaten.
 • Zieke en loopse honden worden thuisgelaten terwijl de hondengeleider wel naar de training komt.
 • De hondenlijn is circa 1.80m lang is en de hond draagt een gladde halsband.
 • Door iedereen wordt rekening gehouden met elkaar en met elkaars honden.
 • De hondengeleider meldt zich op tijd af (via de afgesproken wijze met de instructeur) indien hij/zij niet kan komen.
 • De hondengeleider draagt geen zonnebril.
 • De hondengeleider heeft goed schoeisel (met bijv. stevige zolen) aan om op een grasveld te kunnen trainen.
 • De hondengeleider draagt geen loshangende of wijde jassen.
 • De hondengeleider neemt beloningsbrokjes en een hondenspeeltje (zonder piep) mee tijdens de les.
 • De hondengeleider is ten minste 16 jaar.
 • De hondengeleider kan aantonen dat de hond de juiste geldige inentingen heeft gehad, dan wel door middel van een titerverslag dat de hond nog voldoende is beschermd. Noodzakelijke inentingen zijn o.a.: ziekte van Weil, Parvo en HCC (leverziekte). Daarnaast zijn aan te raden: Para influenza en Bordetella (beide een vorm van kennelhoest).
 • Roken tijdens de lessen is niet toegestaan.
 • Voor de veiligheid van de hond is het niet toegestaan om zonder toestemming of begeleiding van een van onze instructeurs gebruik te maken van de eventueel geplaatste toestellen.
 • Lessen die uitvallen als gevolg van weercondities en/of het niet beschikbaar zijn van het veld of trainers zullen in de regel op een later tijdstip worden ingehaald.
 • Stropkettingen en prikbanden zijn niet toegestaan.
 • Onbetamelijk gedrag, zowel naar eigen hond als andere honden en/of mensen kan leiden tot ontzegging van verdere deelname.
 • Bij onderbreking van de cursus door de deelnemer zelf kan er geen aanspraak op terugbetaling van (een deel van) van het cursusgeld worden gemaakt.
 • Deelnemers blijven altijd verantwoordelijk voor hun eigen hond en het gedrag daarvan. Een eigen WA verzekering (waarbij de hond meeverzekerd is) is verplicht.
 • Zowel Cunos als Fly ‘em High zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.
 • In alle gevallen waarbij deze huisregels niet voldoen, zal het bestuur van de Stichting Cunos beslissen.

 

Terreinreglement Fly ‘em High:

 • Het terrein waar hondenschool Cunos gebruik van maakt, is het terrein dat via het pad langs de boomwal te bereiken is. Dus niet via de voorzijde richting kantine lopen.
 • Het is de bedoeling dat u uw hond voorafgaand aan de les thuis uitlaat en niet op het trainingsveld of de paden eromheen.
 • U kunt uw auto parkeren op het parkeer terrein. Probeer dit zo logisch mogelijk te doen, soms is het erg druk en zijn er veel groepen. Wij stellen het dan op prijs dat er niet te lang na gezeten wordt na de eerste les van de avond/dag zodat de groepen van het 2e uur ook kunnen parkeren. Er is een kleine parkeerhaven aan de weg waar geparkeerd zou kunnen worden maar zeker niet in de berm!
 • Parkeren is op eigen risico.
 • Er geldt een opruimplicht van hondenpoep op het gehele terrein ook op het pad er naar toe! Bij uw instructeur/instructrice zijn poepzakjes te verkrijgen. De poepzakjes dienen in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedeponeerd te worden.
 • De honden zijn altijd aangelijnd voor en na de les.
 • Er is water aanwezig voor de honden in de drinkbakken bij de kantine.
 • Voor de cursisten en bezoekers zijn toiletten aanwezig, ook is de kantine toegankelijk voor een bakje koffie of thee.
 • Wanneer u rookt, maakt u gebruik van de asbakken om uw peuken weg te gooien.
 • Vergeet speeltjes, apporteerblokken e.d. na de les niet.
 • Toeschouwers kunnen op het terras of in de kantine de lessen bekijken, zodat de honden niet teveel worden afgeleid.

 

Wij hopen nog lang van dit terrein gebruik te mogen maken wij verzoeken u dan ook dringend bovenstaande regels in acht te nemen.

Mocht dit reglement in bepaalde gevallen niet voorzien dan bepaalt de privé eigenaar of het bestuur van Cunos.