Cunos reglement:

We hebben een aantal afspraken die we belangrijk vinden zodat het trainen en lesgeven voor iedereen plezierig blijft.

 • De hondengeleider heeft zijn hond altijd aangelijnd (m.u.v. bepaalde oefeningen tijdens de training).
 • De hondengeleider zorgt er voor dat zijn hond, thuis, voor aanvang van de training goed is uitgelaten.
 • Zieke en loopse honden worden thuisgelaten terwijl de hondengeleider wel naar de training komt.
 • De hondenlijn is circa 1.80m lang is en de hond draagt bij voorkeur een halsband.
 • Stropkettingen, prikbanden en halti's zijn niet toegestaan.
 • Door iedereen wordt rekening gehouden met elkaar en met elkaars honden.
 • De hondengeleider meldt zich op tijd af (via de afgesproken wijze met de instructeur) indien hij/zij niet kan komen.
 • De hondengeleider draagt geen zonnebril.
 • De hondengeleider heeft goed schoeisel (met bijv. stevige zolen) aan om op een grasveld te kunnen trainen.
 • De hondengeleider draagt geen loshangende of wijde jassen.
 • De hondengeleider neemt beloningsbrokjes en een hondenspeeltje (zonder piep) mee tijdens de les.
 • De hondengeleider is ten minste 16 jaar.
 • De hondengeleider kan aantonen dat de hond de juiste geldige inentingen heeft gehad, dan wel door middel van een titerverslag dat de hond nog voldoende is beschermd. Noodzakelijke inentingen zijn o.a.: ziekte van Weil, Parvo en HCC (leverziekte). Daarnaast zijn aan te raden: Para influenza en Bordetella (beide een vorm van kennelhoest).
 • Roken tijdens de lessen is niet toegestaan.
 • Voor de veiligheid van de hond is het niet toegestaan om zonder toestemming of begeleiding van een van onze instructeurs gebruik te maken van de eventueel geplaatste toestellen.
 • Lessen die uitvallen als gevolg van weercondities en/of het niet beschikbaar zijn van het veld of trainers zullen in de regel op een later tijdstip worden ingehaald.
 • Onbetamelijk gedrag, zowel naar eigen hond als andere honden en/of mensen kan leiden tot ontzegging van verdere deelname.
 • Bij onderbreking van de cursus door de deelnemer zelf kan er geen aanspraak op terugbetaling van (een deel van) van het cursusgeld worden gemaakt.
 • Deelnemers blijven altijd verantwoordelijk voor hun eigen hond en het gedrag daarvan. Een eigen WA verzekering (waarbij de hond meeverzekerd is) is verplicht.
 • Cunos is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
 • In alle gevallen waarbij deze huisregels niet voldoen, zal het bestuur van de Stichting Cunos beslissen.

 

Terreinreglement:

 • Het terrein waar Cunos gebruik van maakt is het terrein dat tussen de korfbalhal, het wisselveld en de Petanqueclub ligt.
 • U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein (NIET op het fietspad op bij de korfbalhal).
 • Parkeren is op eigen risico.
 • Het is de bedoeling dat u uw hond voorafgaand aan de les thuis uitlaat en niet op het trainingsveld of de paden eromheen.
 • Er geldt een opruimplicht van hondenpoep op het gehele terrein ook op het pad er naar toe! Bij uw instructeur/instructrice zijn eventueel poepzakjes te verkrijgen. De poepzakjes dienen in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedeponeerd te worden.
 • Let op dat uw hond geen kuiltjes graaft. Indien dit toch gebeurt dienen deze zo snel mogelijk weer dichtgemaakt te worden. Kuiltjes kunnen gevaarlijk zijn vanwege de kans op verzwikken.
 • De honden zijn altijd aangelijnd voor en na de les.
 • Vergeet na de les uw persoonlijke eigendommen niet, o.a. speeltjes, apporteerblokken e.d.
 • Toeschouwers kunnen bij onze kantine de lessen bekijken, zodat de honden niet teveel worden afgeleid.

 

Wij hopen nog lang van dit terrein gebruik te mogen maken wij verzoeken u dan ook dringend bovenstaande regels in acht te nemen.

Mocht dit reglement in bepaalde gevallen niet voorzien dan bepaalt het bestuur van Cunos.